Colection of things that I encounter or made

If you were looking for lv_LV.* locale files for FreeBSD then go here.


Ģirta citāts par disertācijas tēmu:

Es agrāk domāju, ka disertācija nozīmē “uzrakstīt kaut ko gudru, lai pasaulei parādītu, ka esmu gudrs”. Patiesībā tā nav. Disertācija nozīmē “uzrakstīt kaut ko tādu, lai komisija noticētu, ka esi cienīgs būt ar viņiem bariņā, un lai komisija Tevi autorizē kā gudru pasaules priekšā” :) Tā ka principā mums ir jāraksta nevis tas, kas mums vai pasaulei liekas kruta, bet tas, ko komisija no mums gaida.


Cheatsheets'n'stuff

Startup resources

Electronics resources

Electronics Education

Gaming resources

Design resources

3D Print resources

Learning resources

GPS resources

LEGO resources

misc.txt · Last modified: 2018/03/01 17:12 by zxpower