Informācija nav atjaunota, jo šobrīd neko nepasniedzu, taču tā ir saglabāta vēsturiskiem nolūkiem.

DF

  • BST2016 - Bezvadu sensoru tīkli 2016. gada rudens semestrī
  • BST2015 - Bezvadu sensoru tīkli 2015. gada rudens semestrī
  • Vieslekcija Kiberfizikālo sistēmu specseminārā - 2014. gada 27. novembris - lekcijas slaidi
  • BST2014 - Bezvadu sensoru tīkli 2014. gada rudens semestrī
  • Mašīnorientētā programmēšana - docents Mārtiņš Kriķis - (2009. gada pavasara semestris)
  • Mašīnorientētā programmēšana - docents Juris Strods - (2008. gada pavasara semestris)

EVF

for_students.txt · Last modified: 2016/09/07 17:12 by zxpower