Atpakaļ / Back to research

Iekārtas prototips / Device prototype

Informācija par Autolistes kontrolpunkta iekārtu

Iegultā iekārta sastāv no šādiem galvenajiem mezgliem:

  • Atmel Atmega 328p mikrokontrolieris, kas darbojas ar 8MHz takts frekvenci no 2 AA tipa baterijām;
  • NXP PCF8593P reāllaika pulksteņa I2C mikroshēma precīza laika kontrolei;
  • Atmel AT24C64C 64KB EEPROM atmiņas I2C mikroshēma datu uzglabāšanai;
  • uz tranzistoriem bāzēts FM SRD raidītājs, ko vada mikrokontrolieris.

Kontrolpunkta iekārta ir daļa no kopējās Autoliste pasākumu vadības sistēmas, kas aprakstīta zinātniskajā publikācijā “Heterogeneous Tool Kit for Real-Time Edutainment”.

Information about checkpoint hardware device developed for Autoliste

Embedded device that consists of following main components

  • Atmel Atmega 328p micro controller that works with 8MHz clock crystal and powers from 2 AA type batteries;
  • NXP PCF8593P real time clock I2C chip to control timing of events;
  • Atmel AT24C64C 64KB EEPROM I2C memory chip for data storage;
  • transistor based FM SRD transmitter driven by micro controller.

Checkpoint device is part of Autoliste event control system that is described in scientific paper “Heterogeneous Tool Kit for Real-Time Edutainment”.

autolistes_dveselite.txt · Last modified: 2012/07/23 00:58 (external edit)