Kursa, bakalaura vai maģistra darbu tēmas

Nozares, kurās esmu ieinteresēts būt par vadītāju - lietu internets, iegultās sistēmas, mākoņskaitļošana.

Sniedzu konsultācijas studentiem par viņu pašu izvēlētām vai sarunā izveidotām tēmām saistībā ar:

  • bezvadu sensoru tīkliem;
  • lietu interneta sistēmām;
  • zemas enerģijas patēriņa iekārtām un eneģijas ieguvi (energy harvesting);
  • mikroservisu arhitektūras bāzētiem risinājumiem;
  • mākoņskaitļošanas risinājumiem (Docker, Kubernetes, virtualizācija);
  • DevOps.

Ja saredzat, ka kaut kas no piedāvātā waskan ar to, ko vēlaties darīt - sazinieties ar mani.

df_subjects.txt · Last modified: 2018/10/02 13:55 by zxpower