Atpakaļ uz sākumu

PD2-1

Kursa projekta pieteikums (tēma).

Šoreiz nekas nav jāprogrammē, bet gan jāuzraksta sava kursa projekta īss apraksts un jāiesniedz tas PDF vai DOC formātā nosūtot to uz pasniedzēja e-pasta adresi.

 • PD2-1 ir jāiesniedz līdz 08.10.2014. 10:00. Soda punkti, iesūtot novēloti - pēc parastās shēmas.
 • PD2-1 ir jāatrāda lekcijas laikā (15.10.2014.), īsi pastāstot par sava kursa projekta ideju.
 • Pēc 1 mēneša tiks izsludināta PD2-2 (šī PD otrā daļa), kurā aprakstīsiet sīkāku informāciju par projekta arhitektūru, realizāciju un sagaidāmo rezultātu.

Ir būtiski laicīgi izvēlēties projekta tēmu un komandu, kā arī sākt darbu pie paša projekta.

Obligātās dokumenta nodaļas:

 1. projekta tēma. Kas ir Jūsu projekts, ko Jūs izstrādāsit. Šeit var pietikt ar vienu vai dažiem teikumiem;
 2. projekta komanda. Kas piedalās, kādas lomas katrs izpilda (kurš ko programmēs, kurš projektēs, kurš testēs utt);
 3. motivācija. Kāpēc Jūs šādu projektu taisāt. Kāds no tā varētu būt labums Jums un pārējiem apkārtējiem cilvēkiem, dabai;
 4. realizācija. Kādu aparatūru un programmatūru plānots izmantot projektam. Kā sistēma darbosies un kāda būs tās arhitektūra:
  1. realizācijas aprakstam jābūt pietiekami izmeļošam;
  2. svarīgi: aprakstiet kādus sensorus un iekārtas jums vajadzētēs projekta realizācijai.

Piezīmes:

 • Kā tēmu vēlams izvēlieties to, ar ko Jūs gribētu strādāt kursa projektā. Ja vēlāk pārdomāsiet, līdz PD2-2 nodošanai kursa projekta tēmu vēl var mainīt.

PD2-1 vērtējums

PD2-1 vērtējumu sastāda:

 1. projekta tēma: 20%;
 2. komanda: 10%;
 3. motivācija: 20%;
 4. realizācija (pieeja un arhitektūra): 50%.

PD2-1 ir daļa (50%) no kopējā PD2 vērtējuma.

PD2-1 atrādīšana

Atrādīšanas reize tiem, kas neatrādīja PD2-1 pirmajā reizē (15.10.2014.):

 • 29.10.2014., PD nodarbības laikā

Ja tiek atrādīts vēlāk, atzīme tiek samazināta pēc parastās shēmas.

bst/pd2-1.txt · Last modified: 2014/10/01 14:45 by zxpower