Bezvadu sensoru tīkli (BST)

LU DF bakalaura studiju kurss DatZ3070, meklēt eStudijās.

 • Notiek: trešdienās, 12:30 - 16:10, LU, Raiņa bulvārī 19, 312. telpā.
 • Pasniedzējs: Reinholds Zviedris
 • Kontakti - epasts: pasniedzeja_vards @ pasniedzeja_uzvards.lv vai Twitter: @zxpower (lietot marķieri #lubst14)
 • Vēstkopa komunikācijai par kursa aktualitātēm, uzdevumiem, termiņiem un problēmām:

Saturs

Lekcijas

 1. 03.09.2014. - Ievads - lekcijas slaidi
 2. 10.09.2014. - Operētājsistēma TinyOS - lekcijas slaidi
 3. 17.09.2014. - Bezvadu sensoru sistēmas - lekcijas slaidi + Sensoru mezglu resursi un daži tipiski pārstāvji - lekcijas slaidi
 4. 24.09.2014. - Fiziskā līmeņa komunikācija - lekcijas slaidi
 5. 01.10.2014. - MAC protokoli bezvadu sensoru tīklos - lekcijas slaidi
 6. 08.10.2014. - Maršrutizācija bezvadu sensoru tīklos - lekcijas slaidi
 7. 15.10.2014. - Laika sinhronizācija - lekcijas slaidi
 8. 22.10.2014. - Lokalizācija - lekcijas slaidi
 9. 29.10.2014. - Drošība un privātums - lekcijas slaidi
 10. 05.11.2014. - Programmēšanas abstrakcijas, MansOS un SEAL - lekcijas slaidi
 11. 12.11.2014. - KD1 - informācija
 12. 19.11.2014. - Ekskursija uz Elektronikas un datorzinātņu institūtu, kuru vada Leo Seļāvo
 13. 26.11.2014. - Virtuālās mašīnas - lekcijas materiāli
 14. 03.12.2014. - Enerģijas ieguve no vides - lekcijas materiāli
 15. 10.12.2014. - Semantiski sensoru tīkli - lekcijas materiāli
 16. 17.12.2014. - Kopsavilkums - lekcijas materiāli

Citi svarīgi datumi:

 1. 09.01.2015. 10:30 - 12:00 - Melnā piektdiena
 2. 14.01.2014. 10:00 - 12:00 - konsultācija (obligāti jāpiesakās iepriekš līdz 13.01.2015. 12:00)
 3. 15.01.2015. 10:00 - 12:00 - KD2 / Eksāmens
 4. 19.01.2015. 23:59 - PD2-2 termiņš
 5. 20.01.2015. 10:00 - 14:00 - PD2-2 prezentācija

Esejas

 1. Trīs lietas, ko no šīs lekcijas “paņemšu līdzi” - termiņš 10.09.2014. 10:00
 2. Kas ir TinyOS vidē uzdevums, notikums un komanda? - termiņš 17.09.2014. 10:00
  • papildus: “lietas, par ko [TinyOS kontekstā] vēlos uzzināt vairāk vai kas palika neskaidras”
  • eseja var būt īsa, bet ir jāuzraksta par abām tēmām
 3. Uzzīmējiet tipiskas motes sastāvdaļas diagrammas veidā! - termiņš 24.09.2014. 10:00
  • zīmēt ar roku, atsūtīt epastā noskanētu / nofotogrāfētu!
 4. Atrast, aprakstīt un uzzīmēt bez minētajiem 3 populārākajiem tipiem vēl 1 antenas tipu - termiņš 01.10.2014. 10:00
  • zīmēt ar roku, atsūtīt epastā noskanētu / nofotogrāfētu!
 5. Kas ir MAC līmeņa galvenais uzdevums? Ja Jums būtu jātaisa savs MAC kursa projektam, kādai klasei tas piederētu un kāpēc? - termiņš 08.10.2014. 10:00
 6. Vai maršrutizācijai ir nepieciešama laika sinhronizācija? Atbildi pamatot! Ja Jums būtu jāizvēlas routing protokols (vai jātaisa savs) kursa projektam, kādai klasei tas piederētu un kāpēc? Jūsu domas par Internet of Things un IPv6 sensoru ]klos, to pielietojumiem (izvēles tēma, nav obligāta) - termiņš 15.10.2014. 10:00
 7. Kādos gadījumos sensoru tīklos varētu iztikt vispār bez jebkādas pulksteņa sinhronizācijas? Kādos gadījumos sinhronizācija principā nav iespējama? - termiņš 22.10.2014. 10:00
 8. Tēma: izvēlēties kādu praktisku bezvadu sensoru tīkla lietojumu, kur ir nepieciešama lokalizācija. Aprakstiet izvēlēto lietojumu. Uzrakstiet kādu lokalizācijas veidu Jūs izvēlētos un pamatot kāpēc tieši to. Var izmantot gan kādu no lekcijā minētajiem lokalizācijas algoritmiem, gan arī izdomāt savu - termiņš 29.10.2014. 10:00
 9. Jums ķermenim ir pievienots sensoru tīkls, kas mēra dažādus rādītājus (pulss, spiediens) un periodiski nosūta datus ārstam un kādam tuvam radiniekam. Kādus drošības pasākumus Jūs veiktu? - termiņš 05.11.2014. 10:00
 10. TinyOS vai MansOS? Aprakstiet šo BST OS atšķirības. Kurs no šiem Jums patīk un kāpēc? Kādiem lietojumiem kuru lietotu? - termiņš 12.11.2014. 10:00
 11. Kādu labumu Jūsu kursa projektam varētu sniegt virtuālās mašīnas izmantošana? - termiņš 03.12.2014. 10:00
 12. Kādu viseksotiskāko enerģijas ieguves veidu no vides esat dzirdējis? Vai to varētu izmantot BST? - termiņš 10.12.2014. 10:00
 13. Izdomājiet sensoru datu vākšanas piemēru, kur dati ir paredzēti lietošanai citiem, piemēram, publicēšanai tīmeklī utt. Uzdevums – īsi aprakstiet savu piemēru (t.sk. vācamos datus). Kādu informāciju Jūs pievienotu sensoru rādījumiem, lai nodrošinātu, ka šie dati bez Jūsu iejaukšanās ir viegli saprotami un citiem interpretējami? - termiņš: 17.12.2014. 10:00

Prakstiskie darbi

Vērtēšana

Kursa galējais vērtējums sastāv no sekojošām komponentēm:

 • 5% - dalība lekcijās un diskusijās
 • 20% - praktiskie darbi (PD svari)
 • 10% - esejas
 • 15% - kontroldarbs semestra vidū
 • 20% - noslēguma kontroldarbs (eksāmens)
 • 30% - kursa projekts
 • 100% atbilst vērtējumam 9 balles (teicami).

Neobligāta i-iespēja:

Atzīmes 10 (izcili) iegūšanai jāizpilda sekojošas papildus prasības:

 • jānokārto visi pārējie prasību punkti, iegūstot vērtējumu ne zemāku par 95%;
 • kursa projekts jārealizē līdz praktiskai sensoru tīkla demonstrācijai;
 • visi pārbaudes darbi (esejas, praktiskie darbi, kontroldarbi, kursa projekts) nokārtoti ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc termiņa beigām;
 • sekmīgi uzrakstītas visas (100%) kursā uzdotās esejas.

Novēloti iesūtīti darbi

Praktiskie darbi, esejas un kontroldarbi ir obligāti jānokārto, lai saņemtu sekmīgu vērtējumu kursā. Tai pat laikā ir skaidrs, ka dažādu apstākļu dēļ, var rasties situācijas, kad iesūtīt noteiktajā termiņā nav iespējams. Tāpēc ir iespējama atkārtota/novēlota darbu iesūtīšana (kontroldarba/eksāmena pārrakstīšana). Šādā gadījumā tiek samazināts iegūtais vērtējums par konkrēto darbu.

Soda punkti par novēloti iesūtītu darbu:

 • nokavējot ne vairāk kā nedēļu: -25%
 • nokavējot 1-2 nedēļas: -50%
 • nokavējot 2 nedēļas vai vairāk: -70%

Darbu sekmīgi var uzrakstīt arī tad, ja termiņš ir nokavēts - ieskaitīšanā tiek ņemts vērā vērtējums pirms soda punktu atskaitīšanas. Piemēram, ja praktiskajā darbā ir saņemts vērtējums 50%, bet ir nokavētas 2 nedēļas, tad gala vērtējums par šo praktisko darbu ir 50% * 0.50 = 25% (kas ir mazāk par atzīmi 4), tomēr darbs tiek ieskaitīts.

Sesijas laikā ir noteikts datums, kas ir pēdējā diena, kad var atrādīt jebkāda veida nokavētos darbus: 09.01.2015. Pēc šī datuma nekāda novēloto darbu atrādīšana vairs netiek pieņemta.

Kontroldarbu un eksāmenu drīkst pārrakstīt tikai vienu reizi.

Iekārtas

Datorklasē pieejamas lietošanai TMote Sky motes. Paši varat iegādāties kaut ko šīm iekārtām:

Tiešsaistes veikali, kuros meklēt iekārtas, idejas:

Programmēšanas rīki

Lai programmētu motes, varat izmantot:

Vēl var lietot sekojošas vides:

 • Arduino IDE - vide, ar kuras palīdzību programmēt Arduino bāzētas iekārtas
 • Energia IDE - vide, ar kuras palīdzību programmēt TI LaunchPad iekārtas
bst/sakums.txt · Last modified: 2015/01/09 08:00 by zxpower