Atpakaļ uz sākumu

PD4 (neobligāts)

Uzdevums: Sagatavot prezentāciju par kādu konkrētu ar BST saistītu zinātnisku rakstu vai projektu. Izvēlētā tēma jāpaziņo iepriekš (lai tēmas nedublētos), informāciju par to nosūtot pasniedzējam uz e-pastu, līdz pirmdienai, 15.12.2014. 23:59.

Jāuzstājas ar 15min prezentāciju, kuras saturs:

  • Īss ievads (kāda ir izvēlētā tēma; kāda ir projekta motivācija un risinātās problēmas)
  • Detalizēts raksta / projekta izklāsts
  • Raksta autoru izvēlētā pieeja, risinājumi, rezultāti, …
  • Kopsavilkums (secinājumi, prezentētāja komentāri)

Prezentētāji uzstājas BST lekcijas laikā, 17.12.2014. 12:30 - 14:00. PD4 pildīšanas gadījumā līdz 15.12.2014. obligāti jāpiesaka sava tēma.

Vērtējums:

  • izvēlētā tēma: 20%
  • prezentācijas saturs un izklāsts: 80%

Tēmu piemēri:

bst/pd4.txt · Last modified: 2014/12/03 15:35 by zxpower