Bezvadu sensoru tīkli (BST) 2015

LU DF bakalaura studiju kurss DatZ3070.

 • Notiek: trešdienās, 14:30 - 18:05, LU, Raiņa bulvārī 19, 312. telpā.
 • Pasniedzējs: Reinholds Zviedris, Dr.sc.comp.
 • Kontakti - epasts: pasniedzeja_vards @ pasniedzeja_uzvards.lv vai Twitter: @zxpower (lietot tēmturi #lubst15)
 • Vēstkopa komunikācijai par kursa aktualitātēm, uzdevumiem, termiņiem un problēmām:

Saturs

Lekcijas

 1. 15.09.2015. - Ievads - lekcijas slaidi
 2. 23.09.2015. - Bezvadu sensoru sistēmas - lekcijas slaidi
 3. 30.09.2015. - BST ISO/OSI modelis un tā fiziskais līmenis - lekcijas slaidi
 4. 07.10.2015. - MAC protokoli BST tīklos - lekcijas slaidi
 5. 14.10.2015. - Maršrutēšana BST tīklos - lekcijas slaidi
 6. 21.10.2015. - Laika sinhronizācija BST tīklos - lekcijas slaidi
 7. 28.10.2015. - Lokalizācija, drošība un privātums BST - lekcijas slaidi par lokalizāciju, lekcijas slaidi par drošību un privātumu
 8. 04.11.2015. - Programmēšanas abstrakcijas - lekcijas slaidi
 9. 11.11.2015. - Lekcija par iegultām industriālām iekārtām
 10. 25.11.2015. - BST virtuālās mašīnas - lekcijas slaidi
 11. 02.12.2015. - Enerģijas ieguve - lekcijas slaidi
 12. 09.12.2015. - Semantiskie sensoru tīkli - lekcijas slaidi
 13. 16.12.2015. - Kopsavilkums - lekcijas slaidi
 14. 23.12.2015. - Iespēja nopelnīt papildus vērtējumu ar uzstāšanos, kursa darbu finalizēšana

Citi svarīgi datumi:

 1. 08.01.2016. 10:30 - 12:00 14:00 - 16:00 - Melnā piektdiena
 2. 13.01.2016. 14:00 - 16:00 - eksāmens
 3. 20.01.2016. 14:00 - 16:00 - kursa darbu atrādīšana, atzīmju izlikšana

Esejas

 1. Trīs būtiskās lietas, ar ko jūs asociējat “bezvadu sensoru tīklus” - termiņš 23.09.2015. 10:00
 2. Uzzīmējiet tipiskas motes sastāvdaļas diagrammas veidā! Zīmēt ar roku, iesūtīt eStudijās noskanētu / nofotogrāfētu! - termiņš 30.09.2015. 10:00
 3. Atrast, aprakstīt un uzzīmēt bez lekcijā minētajiem 3 antenu tipiem vēl vienu antenas tipu. Zīmēt ar roku, iesūtīt eStudijās, noskanētu / nofotogrāfētu! - termiņš 07.10.2015. 10:00
 4. Ja Jums būtu jātaisa savs MAC kursa projektam, kādai klasei tas piederētu un kāpēc? Kāds būtu tā darbības princips? - termiņš 14.10.2015. 10:00
 5. Šajā esejā ir vairāki uzdevumi, no kuriem divi ir obligāti, bet viens izvēles: 1) Vai maršrutizācijai ir nepieciešama laika sinhronizācija? Atbildi pamatot! 2) Ja Jums kursa projektam būtu jāizvēlas maršrutēšanas protokols (vai jātaisa savs), kādai klasei tas piederētu un kāpēc? 3) Neobligātais uzdevums - Jūsu domas par lietu internetu (Internet of Things) un IPv6 sensoru tīklos, to pielietojumiem. - termiņš: 21.10.2015. 10:00
 6. Aprakstiet, kādos gadījumos sensoru tīklos varētu iztikt bez jebkādas pulksteņa sinhronizācijas un kādos tā nebūtu iespējama? Paskaidrojiet! - termiņš: 28.10.2015. 10:00
 7. Jums ķermenim ir pievienots sensoru tīkls, kas mēra dažādus rādītājus (pulss, spiediens) un periodiski nosūta datus ārstam un kādam tuvam radiniekam. Kādus drošības pasākumus Jūs veiktu? - termiņš: 04.11.2015. 10:00
 8. Atrodiet un aprakstiet vismaz divas BST operētājsistēmas un to atšķirības. Aprakstiet, kādiem lietojumiem jūs tās lietotu. - termiņš: 11.11.2015. 10:00
 9. Kādu labumu Jūsu kursa projektam varētu sniegt virtuālās mašīnas izmantošana? - termiņš 02.12.2015. 10:00
 10. Kādu viseksotiskāko enerģijas ieguves veidu no vides esat dzirdējis? Vai to varētu izmantot BST? - termiņš 09.12.2015. 10:00
 11. Izdomājiet sensoru datu vākšanas piemēru, kur dati ir paredzēti lietošanai citiem, piemēram, publicēšanai tīmeklī utt. Uzdevums – īsi aprakstiet savu piemēru (t.sk. vācamos datus). Kādu informāciju Jūs pievienotu sensoru rādījumiem, lai nodrošinātu, ka šie dati bez Jūsu iejaukšanās ir viegli saprotami un citiem interpretējami? - termiņš: 16.12.2015. 10:00

Prakstiskie darbi

Vērtēšana

Kursa galējais vērtējums sastāv no sekojošām komponentēm:

 • 10% - dalība lekcijās un diskusijās
 • 30% - praktiskie darbi un/vai uzstāšanās ar referātu
 • 10% - esejas
 • 20% - noslēguma kontroldarbs / eksāmens
 • 30% - kursa projekts
 • 100% atbilst vērtējumam 9 balles (teicami).

Lai saņemtu sekmīgu vērtējumu kursā ir obligāti jānokārto visi uzdotie praktiskie darbi un/vai jāuzstājas ar referātu, jāprezentē kursa projekta ideja (darbs grupā 2-3 cilvēkiem), jāuzraksta visas esejas un noslēguma kontroldarbs / eksāmens, kā arī jābūt vismaz 50% lekciju apmeklējumam.

Neobligāta iespēja

Atzīmes 10 (izcili) iegūšanai jāizpilda sekojošas papildus prasības:

 • jānokārto visi pārējie prasību punkti, iegūstot vērtējumu ne zemāku par 95%;
 • kursa projekts jārealizē līdz praktiskai sensoru tīkla demonstrācijai;
 • visi pārbaudes darbi (esejas, praktiskie darbi, kontroldarbi, kursa projekts) nokārtoti ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc termiņa beigām;
 • sekmīgi uzrakstītas visas (100%) kursā uzdotās esejas.

Novēloti iesūtīti darbi

Jebkuram ir skaidrs, ka dažādu apstākļu dēļ var rasties situācijas, kad iesūtīt / iesniegt / uzrakstīt darbu noteiktajā termiņā nav iespējams. Tāpēc ir iespējama atkārtota / novēlota darbu iesūtīšana (kontroldarba / eksāmena pārrakstīšana). Šādā gadījumā iegūtais vērtējums par konkrēto darbu tiek samazināts atbilstoši zemāk uzskaitītajam:

 • nokavējot ne vairāk kā nedēļu: -25%
 • nokavējot 1-2 nedēļas: -50%
 • nokavējot 2 nedēļas vai vairāk: -70%

Darbu sekmīgi var uzrakstīt arī tad, ja termiņš ir nokavēts - ieskaitīšanā tiek ņemts vērā vērtējums pirms soda punktu atskaitīšanas. Piemēram, ja praktiskajā darbā ir saņemts vērtējums 50%, bet ir nokavētas 2 nedēļas, tad gala vērtējums par šo praktisko darbu ir 50% * 0.50 = 25% (kas ir mazāk par atzīmi 4), tomēr darbs tiek ieskaitīts.

Sesijas laikā ir noteikts datums, kas ir pēdējā diena, kad var atrādīt jebkāda veida nokavētos darbus: 08.01.2016. Pēc šī datuma nekāda novēloto darbu atrādīšana vairs netiek pieņemta.

Kontroldarbu / eksāmenu drīkst pārrakstīt tikai vienu reizi.

Iekārtas

Datorklasē uz vietas lietošanai ir pieejamas TMote Sky motes, kas aprīkotas ar 802.15.4 radio raidītājiem un dažiem sensoriem. Paši pa tiešo varat iegādāties kādu šīm iekārtām:

Tiešsaistes veikali, kuros meklēt iekārtas, idejas:

Vietas, kur meklēt idejas saviem kursa projektiem:

P.S. Kooperējoties iespējama lētāka iekārtu piegāde, kā arī pašas iekārtas izmaksātu lētāk. Informācija pie pasniedzēja.

Programmēšanas rīki

Lai programmētu motes, varat izmantot:

Vēl drīkst lietot sekojošas vides:

 • Arduino IDE - vide, ar kuras palīdzību programmēt Arduino bāzētas iekārtas
 • Energia IDE - vide, ar kuras palīdzību programmēt TI LaunchPad iekārtas
 • kā arī citas, ar kurām iespējams izveidot programmu un augšupielādēt jūsu izvēlētajā mikrokontrolierī

Arduino komplekti studentiem

Dzelži:

 • Arduino Pro Mini ar ATmega328, 5V, 16MHz
 • CP2102 USB-to-UART bridge
 • nRF24L01+ radio
 • nRF24 adapteris
 • MicroUSB kabelis

Rīki:

bst2015/sakums.txt · Last modified: 2015/12/16 12:32 by zxpower