Atpakaļ uz BST2016


Specializēta monitoringa iekārta ar datu pārraides iespēju

Komanda: Aigars C., Ivars S., Viesturs R.

Uzdevums: Veikt izveidoto sensoru mezglu programmēšanu, lai tā gulētu līdz brīdim, kad ir sasniegts uzlādes līmenis, kas ļauj tai darboties - nomērīt pieslēgtās baterijas spriegumu, saglabāt to EEPROM atmiņā un savācot 10 mērījumus, nosūtīt tos bāzes stacijai. Veikt bāzes stacijas programmēšanu, lai tā saņemot datus pa radio, saglabātu pie sevis, kā arī, ja pastāv iespēja, nosūtītu tos uz tīmekļa saskarni.

Informācija: GreenMote, shēma, ATmega328P-AU pinout

Iedvesmai: sensoru mezglus paradzēts uzstādīt kādā no nākošajām RIXC veidotajām mākslas instalācijām Pond Radio. Papildus informācija par Pond Radio var iegūt šeit un šeit.

Attēli

  • Front
  • Front with pinout
  • Back
  • Back with pinout

Arduino IDE pielāgošana

Teksts, kas iekļaujams Arduino boards.txt, lai plati varētu programmēt (programmēt to var, norādot opciju “Augšupielādēt, izmantojot programmatoru”, savukārt, kā programmators jānorāda USBISP):

##############################################################

greenmote.name=Greenmote

greenmote.upload.tool=avrdude
greenmote.upload.protocol=arduino
greenmote.upload.maximum_size=30720
greenmote.upload.maximum_data_size=2048
greenmote.upload.speed=57600

greenmote.bootloader.tool=avrdude
greenmote.bootloader.low_fuses=0xFE
greenmote.bootloader.high_fuses=0xD7
greenmote.bootloader.extended_fuses=0xED
greenmote.bootloader.unlock_bits=0x3F
greenmote.bootloader.lock_bits=0x0F
#greenmote.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega328_pro_8MHz.hex
greenmote.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex

greenmote.build.mcu=atmega328p
greenmote.build.f_cpu=4000000L
greenmote.build.board=AVR_GREENMOTE
greenmote.build.core=arduino
greenmote.build.variant=standard

Resursi

bst2016/project4.txt · Last modified: 2016/10/19 17:23 by zxpower