Bezvadu sensoru tīkli (BST) 2016

LU DF bakalaura studiju kurss DatZ3070.

 • Notiek: trešdienās, 14:30 - 18:05, LU, Raiņa bulvārī 19, 312. telpā.
 • Pasniedzējs: Reinholds Zviedris, Dr.sc.comp.
 • Kontakti - epasts: pasniedzeja_vards @ pasniedzeja_uzvards.lv vai Twitter: @zxpower (lietot tēmturi #lubst16)
 • Apmeklējuma uzskaite - tā kā tiek fisksēts datu ievades laiks, visi ieraksti, kas neatbildīs lekcijas laikam, tiks ignorēti.

Saturs

Lekcijas

 1. 07.09.2016. - Ievads - lekcijas slaidi
 2. 14.09.2016. - Bezvadu sensoru mezglu iekārtas - lekcijas slaidi
 3. 21.09.2016. - BST ISO/OSI modelis un tā fiziskais līmenis - lekciajs slaidi
 4. 28.09.2016. - lekcija nenotiek par godu LU 97. dzimšanas dienai
 5. 05.10.2016. - MAC protokoli bezvadu sensoru tīklos - lekcijas slaidi
 6. 12.10.2016. - Maršrutizācija bezvadu sensoru tīklos - lekcijas slaidi
 7. 19.10.2016. - Laika sinhronizācija bezvadu sensoru tīklos - lekcijas slaidi
 8. 26.10.2016. - Lokalizācija bezvadu sensoru tīklos - lekcijas slaidi
 9. 02.11.2016. - Drošība un privātums bezvadu sensoru tīklos - lekcijas slaidi
 10. 09.11.2016. - Programmēšanas abstrakcijas (jeb īsumā par BST OS) - lekcijas slaidi
 11. 16.11.2016. - KD
 12. 23.11.2016. - BST virtuālās mašīnas - lekcijas slaidi
 13. 30.11.2016. - Enerģijas ieguve no apkārtējās vides - lekcijas slaidi
 14. 07.12.2016. - Semantiski sensoru tīkli - lekcijas slaidi
 15. 14.12.2016. - Kopsavilkums - lekcijas slaidi
 16. 21.12.2016. - Lekcija par iegultām sistēmām un industriālām iekārtām (ar vieslektoru dalību) - lekcijas slaidi

Citi svarīgi datumi:

 1. 06.01.2017. 13:00 - 15:00 - Melnā piektdiena un konsultācija
 2. 11.01.2017. 14:30 - 16:00 - eksāmens
 3. 18.01.2017. 14:30 - 18:00 - praktisko darbu projektu atrādīšana, atzīmju izlikšana

Esejas

Esejas PDF formātā jāiesniedz eStudijās! PDF failus varat veidot, piemēram, ar doPDF. Failā (pirms atbildēm) obligāti ietvert savu vārdu, uzvārdu, apliecības numuru.

 1. Trīs būtiskās lietas, ar ko jūs asociējat “bezvadu sensoru tīklus” - termiņš 14.09.2016. 10:00
 2. Atrast un īsi aprakstīt (tehniskie dati, iespējas) divus dažādus bezvadu sensoru mezglus, kuri netika sīkāk apskatīti lekcijā. Norādīt arī atsauces! - termiņš 21.09.2016. 10:00
 3. Atrast, aprakstīt un uzzīmēt bez minētajiem 3 tipiem vēl 2 (divus) antenu tipus. Norādīt atsauces! - termiņš 05.10.2016. 10:00
 4. Ja jums būtu jāizveido savs vai jāizvēlas esošs MAC protokols savam BST, kurai klasei tas piederētu un kāpēc? Kāds būtu tā darbības princips? Izvēloties esošu – norādīt atsauces! - terminš 12.10.2016. 10:00
 5. 1) Vai maršrutizācijai ir nepieciešama laika sinhronizācija? Atbildi pamatot! 2) Ja Jums būtu jāizvēlas vai jātaisa savs maršrutēšanas protokols, kādai klasei tas piederētu un kāpēc? Atbildi pamatot! 3) Divās rindkopās aprakstiet Jūsu domas par Internet of Things un IPv6 sensoru tīklos, kā arī to iespējamajiem pielietojumiem. - termiņš 19.10.2016. 10:00
 6. Aprakstiet, kādos gadījumos sensoru tīklos varētu iztikt bez jebkādas pulksteņa sinhronizācijas un kādos tā nebūtu iespējama? Atbildi pamatojiet! - termiņš 26.10.2016. 10:00
 7. Izvēlēties kādu praktisku bezvadu sensoru tīkla lietojumu, kur ir nepieciešama lokalizācija, un aprakstīt to. Norādīt kādu lokalizācijas veidu Jūs izvēlētos un pamatot, kāpēc tieši to. Drīkst izmantot gan kādu no lekcijā minētajiem lokalizācijas algoritmiem, gan izdomāt savu. - termiņš 02.11.2016. 10:00
 8. Jums ķermenim ir pievienots sensoru tīkls, kas mēra dažādus rādītājus (pulss, spiediens) un periodiski nosūta datus ārstam un kādam tuvam radiniekam. Kādus drošības pasākumus Jūs veiktu? - termiņš 09.11.2016. 10:00
 9. Atrast un aprakstīt (ar vismaz vienu koda piemēru) vienu BST operētājsistēmu. Aprakstiet, kādiem lietojumiem tā būtu piemērota. - termiņš: 16.11.2016. 10:00
 10. Aprakstiet, kādu labumu Jūsu kursa projektam varētu sniegt virtuālās mašīnas izmantošana. - termiņš: 30.11.2016. 10:00
 11. Kādu viseksotiskāko enerģijas ieguves veidu no vides esat dzirdējis? Vai to varētu izmantot BST? - termiņš: 07.12.2016. 10:00
 12. Izdomājiet sensoru datu vākšanas piemēru, kur dati ir paredzēti lietošanai citiem, piemēram, publicēšanai tīmeklī utt. Uzdevums – īsi aprakstiet savu piemēru (t.sk. vācamos datus). Kādu informāciju Jūs pievienotu sensoru rādījumiem, lai nodrošinātu, ka šie dati bez Jūsu iejaukšanās ir viegli saprotami un citiem interpretējami? - termiņš: 14.12.2016. 10:00

Praktisko darbu projekti

Vērtēšana

Kursa galējais vērtējums sastāv no sekojošām komponentēm:

 • 10% - dalība lekcijās un diskusijās
 • 10% - esejas
 • 10% - kontroldarbs
 • 20% - noslēguma eksāmens
 • 50% - praktiskie darbi grupās
 • 100% atbilst vērtējumam 9 balles (teicami).

Lai saņemtu sekmīgu vērtējumu kursā ir obligāti jāuzraksta visas esejas, kontroldarbs un noslēguma eksāmens, kā arī jābūt vismaz 50% lekciju apmeklējumam.

Neobligāta iespēja

Atzīmes 10 (izcili) iegūšanai jāizpilda sekojošas papildus prasības:

 • jānokārto visi pārējie prasību punkti, iegūstot vērtējumu ne zemāku par 95%;
 • visi pārbaudes darbi (esejas, kontroldarbs) nokārtoti ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc termiņa beigām;
 • sekmīgi uzrakstītas visas (100%) kursā uzdotās esejas;
 • praktiskā darba projektam ir jābūt strādājošam.

Novēloti iesūtīti darbi

Jebkuram ir skaidrs, ka dažādu apstākļu dēļ var rasties situācijas, kad iesūtīt / iesniegt / uzrakstīt darbu noteiktajā termiņā nav iespējams. Tāpēc ir iespējama atkārtota / novēlota darbu iesūtīšana (kontroldarba / eksāmena pārrakstīšana). Šādā gadījumā iegūtais vērtējums par konkrēto darbu tiek samazināts atbilstoši zemāk uzskaitītajam:

 • nokavējot ne vairāk kā nedēļu: -25%
 • nokavējot 1-2 nedēļas: -50%
 • nokavējot 2 nedēļas vai vairāk: -70%

Darbu sekmīgi var uzrakstīt arī tad, ja termiņš ir nokavēts - ieskaitīšanā tiek ņemts vērā vērtējums pirms soda punktu atskaitīšanas. Sesijas laikā ir noteikts datums, kas ir pēdējā diena, kad var atrādīt jebkāda veida nokavētos darbus: 06.01.2017. Pēc šī datuma nekāda novēloto darbu atrādīšana vairs netiek pieņemta.

Kontroldarbu / eksāmenu drīkst pārrakstīt tikai vienu reizi.

Iekārtas

Datorklasē uz vietas lietošanai ir pieejamas TMote Sky motes, kas aprīkotas ar 802.15.4 radio raidītājiem un dažiem sensoriem. Paši pa tiešo varat iegādāties kādu šīm iekārtām:

Tiešsaistes veikali, kuros meklēt iekārtas, idejas:

Vietas, kur meklēt idejas saviem kursa projektiem:

P.S. Kooperējoties iespējama lētāka iekārtu piegāde, kā arī pašas iekārtas izmaksātu lētāk. Informācija pie pasniedzēja.

Programmēšanas rīki

Lai programmētu gatavos moduļus vai veidotu iekārtu prototipus, iesaku lietot sekojošas vides:

 • Arduino IDE - vide, ar kuras palīdzību programmēt Arduino bāzētas iekārtas
 • Energia IDE - vide, ar kuras palīdzību programmēt TI LaunchPad iekārtas
 • Fritzing - vide, kurā iespējams izveidot iekārtas prototipu
 • kā arī citas, ar kurām iespējams izveidot programmu un augšupielādēt jūsu izvēlētajā mikrokontrolierī

No specifiskām sensoru operētājsistēmām, iesaku izmantot:

bst2016/sakums.txt · Last modified: 2017/04/10 18:07 by zxpower