Atpakaļ uz BST2016


Atjaunojamo resursu monitoringa mezgls + bāzes stacija

Komanda: Ivans D., Toms O., Oļegs P., May H. M.

Uzdevums: Veikt izveidotā sensoru mezgla programmēšanu, lai tas periodiski veiktu vēja ātrumu, virziena, nokrišņu daudzuma, temperatūras, relatīvā mitruma un enerģijas, kas nāk no saules paneļiem, mērījumu piefiksēšanu, saglabāšanu EEPROM atmiņā un nosūtīšanu pa radio bāzes stacijai pēc noteikta saraksta. Veikt bāzes stacijas programmēšanu, lai tā saņemtu datus no sensoru mezgliem pēc noteikta saraksta, saglabātu tos pie sevis un, ja tas iespējams, nosūtītu tos uz tīmekļa saskarni.

Informācija: R.Zviedra promocijas darbs - skatīt promocijas darba 5. nodaļu un D. pielikumu.

MSP-EXP430FR5739 pinout

Dzelži

Sensora mezgls

Bāzes stacija

Resursi

bst2016/project5.txt · Last modified: 2016/11/23 16:17 by zxpower