Atpakaļ uz sākumu

PD2-2

Kursa projekta apraksts. Šis ir turpinājums PD2-1.

Jāuzraksta sava projekta apraksts un jāiesniedz PDF vai DOC formātā. Šajā aprakstā jāiekļauj sīkāku informāciju par projekta arhitektūru, realizāciju un sagaidāmo rezultātu.

PD2-2 ir jāiesniedz:

 • līdz 19.01.2015. 23:59
 • darba apjoms: 4-5 lpp.

Apraksts

Obligātās dokumenta nodaļas:

 1. Projekta tēma. Kas ir Jūsu projekts, ko Jūs izstrādāsit. Šeit var pietikt ar vienu vai dažiem teikumiem. Ja tēma ir atšķirīga no PD2-1 pieteiktā, uzrakstiet kāda bija sākotnējā tēma un kā nonācāt līdz tagadējai tēmai.
 2. Projekta komanda. Kas piedalās, kādas lomas katrs izpilda (kurš ko programmēs, kurš projektēs, kurš testēs utt).
 3. Motivācija. Kāpēc Jūs šādu projektu taisāt. Kāds no tā varētu būt labums Jums un pārējiem apkārtējiem cilvēkiem, dabai.
 4. Realizācija (vismaz 2 lpp.). Tiek sagaidīts, ka šī ir saturīgākā projekta apraksta daļa. Realizācijas aprakstam jāietver informācija par to, kā sistēma darbosies un kāda būs tās arhitektūra; kāda būs izmantotā aparatūra, programmatūra un tīkla struktūra. Svarīgi norādīt nepieciešamo aparatūru, tai skaitā, kādi sensori nepieciešami projekta realizēšanai. Šeit labi iederas sistēmas arhitektūras bildes, shematiski attēlojumi.
 5. Sagaidāmais rezultāts. Cik daudz no projekta idejas realizējāt vai plānojat realizēt. Kā novērtēsiet rezultātus, kādus testus veiksiet.

Neobligātās tēmas, par ko iespējams saņemt papildus punktus:

 1. Kas šajā tēmā pasaulē ir jau izdarīts jeb Related work. Bakalaura studentiem netiek prasīts izdarīt kaut ko universālu, kas pasaulē vēl neeksistē. Tai pat laikā, ir ļoti vēlams, ka veicat izpēti, par to, kas pasaulē Jūsu tēmā ir jau izpildīts. Kaut vai tāpēc, lai izvēlētos labāko risinājumu un lai nav pašiem viss jāizdomā no nulles.
 2. Idealizācija. Šī projekta ietvaros netiek prasīts, lai jūs uzbūvējat vispasaules sensoru tīklu ar Google's mēroga infrastruktūru. Bet, ja tas tiktu izdarīts - ko ar jūsu sensoru tīklu varētu izdarīt? T.i., padomājiet pāri sava viena semestra robežām!

PD2-2 vērtējums

Vērtējumu sastāda:

 • Projekta tēma: 15%
 • Komanda: 5%
 • Motivācija: 15%
 • Pieeja un arhitektūra: 50%
 • Sagaidāmais rezultāts: 15%

Papildus punkti:

 • Pasaules sasniegumu apskats: 30%
 • Idealizācija: 20%

PD2-2 ir daļa (50%) no kopējā PD2 vērtējuma.

Termiņš: pirmdiena, 19.01.2015. 23:59

PD2-2 atrādīšana

Nodots PD2-2 ir priekšnoteikums kursa projektu atrādīšanai. Atsevišķa atrādīšana nav plānota.

Atrādīšana plakātu (un iespējamās realizācijas) formā plānota: 20.01.2015. 10:00-14:00

Informācija par plakātu veidošanu šeit.

bst/pd2-2.txt · Last modified: 2014/12/10 15:24 by zxpower